Access Bars

Access Bars je prvý základný nástroj Access Consciousness. Cieľom Access Consciousness je umožniť širšie vedomie pre každého a vytvoriť svet s väčšími a lepšími možnosťami, aby sa darilo celému ľudstvu. Zakladateľom je Gary Douglas. Metóda vznikla v USA v roku 1990. Od tej doby pomohla už mnohým ľudom na celom svete významne zmeniť život. Access Bars nás oslobodzuje od polarity myšlienok, pocitov a emócií. Polarita nám bráni vidieť veci také, aké sú. Drží nás v živote plnom tráum, drám a úzkostí. Barsy dokážu umožniť zmeny vo všetkých oblastiach nášho života. Menia spôsob vnímania života a učia telo prijímať.

Barsy sú špeciálne body na hlave, ktorých sa počas terapie dotýkame a tým ich spúšťame. V týchto bodoch sú uskladnené všetky naše myšlienky, nápady, úvahy, emócie, či postoje. Barsy zodpovedajú rôznym oblastiam nášho života ako sú vzťahy, kreativita, zdravie, peniaze, sexualita, telo, liečenie, komunikácia a mnohé iné. Spustením Barsov sa spomaľujú mozgové vlny a rozptyľuje sa elektrický náboj polarity. Mažú sa zakorenené názory, programy a presvedčenia, ktoré sú pre nás už nepotrebné a častokrát nás obmedzujú. Dá sa to prirovnať mazaniu starých a nepotrebných súborov v počítači.

Dĺžka sedenia je 60 alebo 90 minút. Súčasťou je rozhovor o tom, čo by človek chcel vo svojom živote zmeniť. Počas samotného sedenia leží klient na masážnom stole v pohodlnej polohe. Technika Access Bars uvedie vašu  myseľ do hlbokého stavu kľudu a pokoja. Pripomína to stav meditácie. Po terapii sa cíti človek oddýchnutý, kľudný, plný radosti a má možnosť žiť život podľa vlastných predstáv.


Sedenia pomáhajú:

  • uvoľniť stres a napätie, 
  • odstrániť únavu a vyčerpanosť
  • naštartovať samoozdravné procesy v tele
  • mať viac ľahkosti v ťažkých životných situáciách 
  • pri psychických problémoch ako sú depresia, úzkosti, strachy, fóbie, ADHD, ADD, autizmus, OCD, epilepsia…
  • zlepšiť schopnosti vnímania a ľahšie sa učiť sa novým veciam
  • odstrániť staré vzorce myslenia a chovania
  • mať viac radosti zo života
  • rozvíjať osobnosť na psychickej a fyzickej úrovni
  • otvárať vedomie


Aké by to bolo, keby ste si mohli vytvoriť budúcnosť podľa vaších predstáv?

Prečítajte si na mojom blogu ako Acces Bars pomáha

Indikácie

uvoľňuje stres a napätie

pomáha v ťažkých životných situáciách

odstraňuje psychické problémy – depresia, úzkosť, strachy, fóbie

odstránenie bolesti, migrény, alergií, astmy, exémov

naštartovanie samoozdravných procesov v tele

urýchlenie hojenia a rehabilitácie po úrazoch, lekárskych zákrokoch

podpora imunitného systému

odstránenie bolesti a chorôb

odstránenie únavy, vyčerpanosti

zvýšenie životnej energie

odstránenie prevzatých vzorcov správania

rozvoj človeka na fyzickej a psychickej úrovni a mnohé iné

Všetko v živote ku mne prichádza s radosťou, ľahkosťou a slávou.