Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému. Liečba smeruje k udržaniu, podpore a obnove funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie choroby. Po úraze alebo operácii je cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu. Dôležitou súčasťou fyziotearpie je aj prevencia, ktorá pomáha predchádzať vzniku ochorení a porúch pohybového systému a udržiavať, posilňovať a rozvíjať optimálny stav zdravia. Vo fyzioterapii sa vyžaduje aktívna spolupráca klienta. Využitie fyzioterapie je veľmi široké.

Fyzioterapia používa rôzne manuálne techniky (masáže, mäkké techniky, mobilizačné techniky…), špeciálne metodiky, koncepty, fyzikálnu terapiu a kinezioterapiu (liečbu pohybom). V Regeneračnom centre Mirka sa zameriavam hlavne na prevenciu, liečbu a regeneráciu bolestí chrbtice a pohybového aparátu, na liečbu a regeneráciu po úrazoch, zraneniach a operáciách. Venujem sa aj práci s panvovým dnom (pri inkontinencii, sterilite…), fyzioterapii v tehotenstve a po pôrode.

Pre mňa osobne je fyzioterapia niečo viac. Naše telo, zatuhnutia, bolesť často ovplyvňuje aj psychika a emócie, zlý zdravotný stav alebo choroba vnútorných orgánov. Preto pri svojej práci využívam aj prvky, ktoré pracujú s týmito oblasťami. Pomáha mi to vnímať človeka ako celok a poskytnúť komplexnejšiu a lepšiu starostlivosť.

Prvá návšteva je zameraná na konzultáciu a vyšetrenie. Je to pre mňa veľmi dôležité, aby som Vám vedela „ušiť“ terapiu na mieru. Zisťujem si, čo Vás trápi, s čím máte problém, Váš zdravotný stav a robím si potrebné vyšetrenia. Na základe zistení Vám doporučím postup terapie, vyberiem správne cviky a metodiky, ktoré Vám pomôžu s Vaším problémom. Poradím Vám tipy a triky, čo urobiť a čo určite nerobiť, aby sa Váš zdravotný stav čím skôr zlepšil.

Po konzultácii prebieha samotná terapia.

Fyzioterapia je pre Vás dostupná aj ONLINE. Ako na to, sa dozviete tu.

Chceli by ste sa poradiť, ktorá terapia je pre vás najvhodnejšia?